Projectverhuizingen

Wij verzorgen al uw projectverhuizingen, zowel intern, van afdeling naar afdeling, als extern, van gebouw naar gebouw. Onze expertise op het gebied van het managen van omvangrijke en complexe verhuizingen, stelt ons in staat eventuele problemen en vertragingen te voorkomen en uw verhuizing zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Om zaken goed met elkaar af te stemmen werken we met een duidelijk en goed doordacht draaiboek. Uitgangspunt hierbij is dat uw medewerkers zo weinig mogelijk hinder zullen ondervinden van de verhuizing en hun werkzaamheden zo normaal als mogelijk voort kunnen zetten. Uw projectverhuizingen worden turn-key opgeleverd, wat inhoudt compleet, heringericht en gereed voor direct gebruik.

Vorige pagina